Misbrugscenter

Få behandling af din afhængighed

Få behandling af din afhængighed

editorial

Du kan få mange former for afhængigheder og det er muligt at få hjælp til at komme ud af mange af dem på et behandlingssted. Det er underordnet om det er et alkoholmisbrug, et stofmisbrug eller en helt anden form for afhængighed. Det er muligt at få gratis behandling af afhængighed, men det kræver at du oplyser dit cpr. nr. Det er rent administrativt og juridisk at en betaling skal tilknyttes et cpr. nr. hos kommunen. Hvis du af en eller anden grund ikke ønsker at opgive dit cpr. nr. og det kan der være mange legitime grunde til, er det stadig muligt at få hjælp, men så skal man selv betale for behandlingen. 

Hvordan foregår en behandling

En behandling tager udgangspunkt i en individuel plan, som er tilpasset dit misbrug og de problemer og grunde, der er årsagen til misbruget. Tidligere troede man at det var nok at afgifte misbrugeren og så var personen helbredt. Erfaringen har vist at det desværre ikke er nok. Det er nødvendigt også at kigge på de årsager, der er skyld i misbruget og klæde misbrugeren bedre på til en dagligdag uden misbrug. Hvordan kan du takle almindelige hverdagsproblemer, som er en del af livet uden at skulle ty til hjælp i alkohol, spil eller stoffer.  

Ved siden af arbejdes der på hvad der skal ske, når behandlingen er slut og misbrugeren skal hjem. Der arbejdes på at skaffe et nyt netværk, nye interesse og interessefællesskaber, der kan træde i stedet for det tidligere misbrug. Et misbrug har ofte taget mange timer hverdag og det er den tid der skal skiftes ud. Det samme gælder ens netværk som ofte vil bestå af ligesindede misbrugere, der desværre vil gøre meget for at få misbrugeren tilbage i folden. Ens egnen ulykke er en til, men andres ulykker er ikke at foragte.