Misbrugscenter

Hvad laver et misbrugscenter?

Hvad laver et misbrugscenter?

editorial

Et misbrugscenter hjælper mennesker, der har et misbrug eller er nervøs for at de er på vej ud i et. Et misbrugscenter yder også råd og vejledning til venner og pårørende til en misbruger. Både til hvordan de bedst kan hjælpe en misbruger, men også i forhold til hvordan det har påvirket deres eget liv. Mange pårørende til en misbruger, især børn af misbrugere, kan have store psykiske problemer og måske endda også selv have et misbrug. 

Hvis du som misbruger henvender dig til et misbrugscenter. Det kunne være https://behandlingscenter-stien.dk , det kan være fordi du selv har en mistanke om at du har et misbrug eller det kan være din familie eller din arbejdsplads, der har tvunget dig til at kontakte centeret, vil du modtage en behandling, der passer til dig og dine behov. Den vil tage udgangspunkt i dit misbrug og de problemer, der evt. ligger bag og som kan være årsagen til misbruget. 

Hvad gjorde man før i tiden?

Tidligere troede man det var nok at afgifte en misbruger og så sende personen hjem og klare sig selv. I dag ved man at det ikke er nok, langtfra. Det er også nødvendigt at arbejde med misbrugeren og årsagerne til misbrugeren, men også med hvad der skal ske når behandlingen er overstået. Den tid der tidligere er brugt på misbruget og det kan være mange timer dagligt, skal fyldes ud med noget andet.

Det samme vil ofte også gælde ens netværk, som typisk også vil bestå af ligesindede misbrugere. Der skal derfor arbejdes hårdt med alternativer, findes et nyt netværk, nye interesser, måske hjælp til at finde et arbejde eller uddannelse. Det kan også være at få søgt førtidspension eller en ny bolig, hvor du kan få en ny start. Det kan også være at få kontakt til din familie igen.