CTS anlæg

Et CTS anlæg giver dig råderum til god overvågning

Et CTS anlæg giver dig råderum til god overvågning

Normalt synes man jo ikke, at overvågning er noget, der klinger særligt godt.

For det minder om sådan noget Big Brother-agtigt eller noget fra romanen 1984, hvor almindelige mennesker aldrig kan føle sig sikre på at have et privatliv – eller vi er bare tilbage i Sovjetunionen, hvor det mere var reglen end undtagelsen, at man risikerede at bliver overvåget i alt, hvad man foretog sig.

Men overvågning kan også være til gavn for folket, og det mener vi ikke på en måde, hvor vi vil søge at se fordele i at overvåge folk, for det skal med et CTS-anlæg ikke handle om, at man overvåger personer, men at man overvåger enheder i en bygning for eksempel.

CTS står for Central Tilstandkontrol og Styring, og det er rart, at vi for en gangs skyld har at gøre med noget moderne teknolog, der ikke er forkortet fra noget engelsk, men som vi har et dansk udtryk for.

Det kan så give en del kommuniktionsproblemer på tværs af landegrænser, når man skal tale om, hvad man har med at gøre, og desuden kan man forveksle CTS anlæg med andre former for anlæg, der minder om det, men det er stof til en anden artikel.

Men hvad vi dog godt kan forklare dig, er pointen med sådan et anlæg, og hvad man bruger det til.

Som det nok fremgår af den udvidede fremlæggelse af forkortelsen, så er der tale om en funktion til at overvåge tilstande og styre enheder i blandt andet en bygning på en central måde, end at man skal hen at regulere dem enkeltvis.

Dette kan for eksempel være med temperaturer, lysindfald og meget mere.

Således kan man have sig et overblik på en skærm fra en computer eller en telefon, uden man skal hen at tilse dette direkte fysisk, men man kan regulere dette ét sted fra.